Top

21 wrzesień Międzynarodowy Dzień Pokoju

ProActivLife - Personal Protection ExpertsPublic Wydarzenia 21 wrzesień Międzynarodowy Dzień Pokoju

21 wrzesień Międzynarodowy Dzień Pokoju

Skąd wziął się pomysł?
Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Pokoju w dużej mierze zawdzięczamy Wielkiej Brytanii i Kostaryce, które były głównymi sponsorami Rezolucji 36/67 uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1981 roku. Pierwsze obchody odbyły się już w 1982 r. Początkowo, Międzynarodowy Dzień Pokoju odbywał się w każdy trzeci wtorek września – w dzień otwarcia obrad Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jednak w 2001 roku ustalona została stała data obchodów – 21 września.
Dlaczego?
Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pokoju jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę uczczenia oraz przestrzegania pokoju, oraz sprzeciwu wobec wojen. 21 września ma być dniem globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy, a także stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszystkich aktów wrogości.
Jak wygląda to dziś?
Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczynają się w momencie, gdy Sekretarz Generalny ONZ uderza, w znajdujący się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Dzwon Pokoju (jest to jedna z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie). Na Dzwonie widnieje napis „Niech żyje absolutny pokój na świecie”. W związku z Międzynarodowym Dniem Pokoju, agendy ONZ, a także organizacje międzynarodowe i lokalne z całego świata organizują liczne imprezy, wykłady i seminaria. W wielu miastach na świecie organizowane są specjalne Marsze Dla Pokoju, koncerty lub wystawy. W innych miejscach dzień ten upamiętnia się chwilą ciszy.
Polska, a Świat:
W Polsce również organizowane są imprezy i happeningi okolicznościowe. Wszystko po to, by pokazać ludziom, jak bardzo ważny w dzisiejszych czasach jest pokój.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.