Top

28 Maj – Dzień Zdrowia Kobiet

28 Maj – Dzień Zdrowia Kobiet

28 maja został ustanowiony Międzynarodowy Dniem Działania na rzecz Zdrowia Kobiet w 1987 roku przez Globalną Sieć Kobiet na rzecz Praw Reprodukcyjnych (Women’s Global Network for Reproductive Rights). Federacja już prawie 30 lat walczy o podniesienie jakości usług medycznych w zakresie zdrowia kobiet, szczególnie reprodukcyjnego (dostęp do antykoncepcji, badań prenatalnych, opieki zdrowotnej itp.).

Dlaczego?

Globalna Sieć Kobiet w tym dniu chce przypomnieć, że zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka. W latach 90. wezwanie działania dotyczyło śmiertelności i zachorowalności matek, w późniejszym okresie tematyka została poszerzona o kwestie związane ze zdrowiem, opieką zdrowotną i AIDS.

Jak wygląda to dziś?

Co roku Globalna Sieć Kobiet na rzecz Praw Reprodukcyjnych organizuje we współpracy z innymi organizacjami kampanie mające na celu podniesienie świadomości i promowanie zdrowia kobiet. Tego dnia przygotowywane są akcje informacyjne, dni otwarte w poradniach ginekologicznych itp. Liczy się też zainteresowanie mediów, dlatego organizatorzy akcji starają się jak mogą, by przyciągnąć ich uwagę. Ważne jest by jak największa liczba kobiet i dziewcząt poznała swoje prawa zdrowotne i umiała z nich korzystać.

Polska, a Świat:

W Polsce organizatorką akcji jest Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Oficjalnymi partnerami akcji są również: ASTRA Network i ASTRA Youth- sieci organizacji działających na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Federacja organizowała już akcje, w ramach której kobiety i dziewczęta przesyłały zdjęcia z własnymi postulatami dotyczącymi ich zdrowia, praw reprodukcyjnych i seksualnych, a także przygotowywała list otwarty do euro parlamentarzystek i europarlamentarzystów z apelem, aby na poziomie europejskim wspierali działania na rzecz pełnej realizacji prawa kobiet i dziewcząt do zdrowia. Jeśli chcesz wnikliwiej zapoznać się z tematem, odwiedź stronę: http://www.may28.org

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.