Top

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która najczęściej dotyka ludzi starszych. Na Świecie choruje na nią ok. 14 mln osób. W Polsce ok. 250 tysięcy a szacuje się, że za 50 lat te liczby się podwoją. Czy można zapobiec tej chorobie i czy uda się naukowcom znaleźć skuteczny lek na Alzheimera ? Przyczyny i czynniki ryzyka: Wystąpienie tej choroby wiąże się z czynnikami różnego rodzaju: genetycznymi, środowiskowymi, umysłowymi (długa aktywność umysłowa opóźnia zachorowanie). Do tej pory jednak nie ustalono przyczyny, która jest decydująca w zachorowaniach na Alzheimera. Istnieje kilka hipotez naukowych, a wśród nich m.in. na pojawienie się choroby. Objawy: Choroba zaczyna się od zaburzeń pamięci, do których z czasem dołączają się zmiana zachowania i depresja. Alzheimera dzieli się na 3 stopniowe zaawansowania różniące się charakterem oraz nasileniem objawów: 1. Otępienie łagodne: Objawy choroby w tym stadium wynikają z zaburzeń zapamiętywania nowych informacji oraz zaburzeń uwagi. Zaburzenia pamięci dotyczą głównie pamięci dotyczącej aktualnie wykonywanych czynności. Na tym etapie obserwuje się niekiedy zaburzenia nastroju i osobowości. 2. Otępienie średnio zaawansowane: na tym etapie oprócz narastających problemów z pamięcią, występują także zaburzenia innych funkcji poznawczych np. Orientacji lub mowy. Mogą się również pojawić zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne. Chorzy na początku gubią się w obecnych dla nich miejscach, a w miarę postępu choroby także w miejscach, które są im dobrze znane. Mają trudność z trafieniem do własnego domu, mylą piętra czy klatki schodowe. Mowa staje się zubożała w słowa, chorzy mylą wyrazy. Nierzadko obserwuje się objawy psychotyczne, takie jak omamy (halucynacje). Innym objawem są urojenia, najczęściej o treści prześladowczej lub niewierności małżeńskiej. W tym stadium chory wymaga stałej opieki drugiej osoby. 3. Otępienie bardzo zaawansowane: choroba ostatecznie uniemożliwia wykonywanie wszystkich czynności codziennych. Zaburzenia orientacji powodują, że chory nie odróżnia otaczających go osób. Na tym etapie choroby pojawiają się także zaburzenia ruchowe. Zaburzenia chodu doprowadzają ostatecznie do tego, że chory nie wstaje z łóżka i spędza w nim całą dobę. Diagnoza: Chorobą Alzheimera diagnozuje się zazwyczaj klinicznie na podstawie historii choroby, uzupełnionej wywiadem rodzinnym i obserwacjami klinicznymi, bazując na obecności charakterystycznych cech neurologicznych i neuropsychologicznych. Zaawansowane metody obrazowania, jak tomografia komputerowa (CT) czy magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), a nawet pozytonowa tomografia emisyjna (PET) i tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) stanowią narzędzie pomocne w wykluczeniu innych patologii mózgowych lub innych typów otępień. Ocena funkcji intelektualnych, w tym testy pamięci, mogą na dalszym etapie scharakteryzować stan chorego. Leczenie: W leczeniu farmakologicznym otępienia typu Alzheimera uwzględnia się dwa podstawowe kierunki oddziaływań leczniczych: 1. leczenie zaburzeń psychicznych i zachowania związanych z otępieniem takich jak: depresja, pobudzenie, lęk, objawy psychotyczne. 2. oddziaływania mające prowadzić do zmniejszenia zaburzeń w zakresie funkcji poznawczych – pamięci, uwagi itd. Działania niefarmakologiczne: Wybór działań psychoterapeutycznych powinien zależeć od możliwości intelektualnych i możliwości uzyskania wglądu w istotę problemów oraz umiejętności terapeuty. Terapia wglądowa, poznawcza czy podtrzymująca możliwa do zastosowania we wczesnych stadiach choroby. W pierwszej kolejności należy podejmować niefarmakologiczne działania, aby uniknąć stosowania niepotrzebnych leków i ograniczyć ich działania niepożądane. Zaburzenia zachowania powinny podlegać leczeniu gdy: 1. powodują niezadowolenie u pacjenta lub opiekuna, 2. są niebezpieczne dla pacjenta lub otoczenia, 3. kiedy zaburzają podstawową opiekę nad pacjentem, utrudniają socjalizację i obniżają jakość życia. Działania poza farmakologiczne skierowane są przede wszystkim do opiekunów. Jeśli chcesz, aby Doradca indywidualnie sprawdził możliwość ubezpieczenia Twojej choroby — skontaktuj się z nami. Konsultacja jest darmowa i niezobowiązująca, a firmy ubezpieczeniowe dość często są w stanie zaakceptować klienta z historią chorób tylko przy niewielkich indywidualnych zmianach stopnia zabezpieczenia w polisie. Aby skontaktować się z nami napisz do nas na Facebooku, e-mailem lub z naszej strony. ProLife Financial Services

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.