Top

Czy Twoja polisa jest wpisana w Trust?

Czy Twoja polisa jest wpisana w Trust?

Posiadasz już polisę na życie? Doskonale, ale czy Twoja polisa jest wpisana w Trust?

Co to jest i dlaczego warto?

Istota trustu polega na możliwości przeniesienia własności majątku lub jego części przez ustanawiającego trust na powiernika. Gwarantuje to przekazanie środków z odszkodowania najbliższym w bardzo krótkim czasie, pomijając proces spadkowy trwający nawet kilka miesięcy.

Poniższe schematy przedstawią różnicę:

Jeśli polisa nie jest wpisana w Trust, a ubezpieczony umiera proces toczy się w następujący sposób:

Miesiąc pierwszy — organizacja pogrzebu i zawiadomienie do:

 • Pracodawca,
 • Dostawcy mediów,
 • Urząd Miasta,
 • Biuro Paszportowe,
 • DVLA,
 • Fundusz Inwestycyjny,
 • Banki,
 • Ubezpieczyciel (bez możliwości szybkiej wypłaty).

Miesiąc drugi – śledztwo majątkowe.

Sprawdzenie aktyw, długów i podarunków z ostatnich 7 lat. W drugim miesiącu wysyłana jest również aplikacja o „Probate”.

W największym skrócie probate to sądowe postępowanie mające na celu wykazanie bądź potwierdzenie, że testament został podpisany i sporządzony zgodnie z wymogami prawa i w związku z powyższym jest ważny. W przypadku śmierci osoby, która nie pozostawiła testamentu, probate ma na celu ustalenie spadkobierców ustawowych i rozporządzenie składnikami majątkowymi zmarłego.

Miesiąc trzeci – kalkulacja i opłata podatku spadkowego.

Mamy sześć miesięcy od daty śmierci, by opłacić podatek spadkowy. Warunkiem uzyskania „Grant of Probate” potrzebnego do uzyskania wypłaty polisy jest opłacenie tego podatku.

Miesiąc czwarty – majątkowa rozprawa sądowa „Probate”.

Obowiązkowe stawienie się w Sądzie Administracyjnym, pokrycie kosztów sądowych. „Grant of Probate” zostanie wydany i wysłany Ci pocztą.

Miesiąc piąty – Wypłata.

Dostarczamy do firmy ubezpieczeniowej akt zgonu oraz list „Grant of Probate”. Otrzymujemy wypłatę z polisy.

Polisa jest wpisana w Trust:

Miesiąc pierwszy– organizacja pogrzebu i zawiadomienie do:

 • Pracodawca,
 • Dostawcy mediów,
 • Urząd Miasta,
 • Biuro Paszportowe,
 • DVLA,
 • Fundusz Inwestycyjny,
 • Banki.

Firma ubezpieczeniowa wysyła do ubezpieczyciela tylko kopię dokumentów Trust oraz akt zgonu. Pieniądze wypłacane są przez ubezpieczyciela w ciągu około 14 dni bezpośrednio do powierników.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą swojej polisy na życie dodamy tylko, że w ProLife usługa wpisania polisy w Trust jest bezpłatna.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.