Top

Kardiomiopatia

Kardiomiopatie to choroby mięśnia sercowego powodowane różnorodnymi przyczynami prowadzącymi do nieprawidłowego działania (dysfunkcji) serca. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości budowy i czynności osierdzia, wsierdzia, innych narządów.
Przyczyny choroby:
Przyczyny choroby są różne i zależą od rodzaju kardiomiopatii:
• Kardiomiopatia zapalna: infekcje wirusowe, pasożytnicze, bakteryjne,
• Kardiomiopatia niedokrwienna: choroba niedokrwienna serca, stan po zawale mięśnia sercowego,
• Kardiomiopatia alkoholowa: nadmierne spożycie alkoholu,
• Kardiomiopatia zastoinowa: przyczyny często są nieznane, może być następstwem działania czynników toksycznych, immunologicznych, infekcyjnych, metabolicznych i innych,
• Kardiomiopatia przerostowa: przyczyny również są nieznane, to schorzenie dziedziczone jest w obrębie rodziny,
• Kardiomiopatia zaciskająca: może być spowodowana niedoczynnością tarczycy, odkładaniem się w mięśniu serca amyloidu (białka o zmienionej strukturze), depozytów żelaza w przypadku hemochromatozy i innymi mniej poznanymi przyczynami.
Objawy:
Kardiomiopatie często w swoim początkowym stadium nie dają żadnych uchwytnych objawów ani dolegliwości. Najczęściej w zaawansowanych stadiach choroby dochodzi do niewydolności krążenia. Pojawić się mogą wtedy takie objawy jak:
• Nieregularne, szybkie lub wolne bicie serca,
• Duszność przy wykonywaniu niewielkich wysiłków, czasem także przy leżeniu na wznak,
• Obrzęki kończyn dolnych,
• Nadmierne zmęczenie,
• Uporczywy kaszel,
• Omdlenia,
• Dolegliwości bólowe o charakterze dusznicy bolesnej.
Diagnostyka:
Podstawową metodą diagnostyczną kardi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.