Top

Łagodny guz mózgu

Łagodny guz mózgu

Każdy guz mózgu, niezależnie od stopnia złośliwości jest niebezpieczny ze względu na swą lokalizację. Rozwijający się guz uciska bowiem ważne ośrodki w mózgu, sterujące czynnościami organizmu.
Przyczyny i czynniki ryzyka:
Jedynym czynnikiem ryzyka o potwierdzonym i udowodnionym znaczeniu jest przebyte leczenie promieniowaniem jonizującym. Do prawdopodobnych, ale nie udowodnionych czynników etiologicznych i przyczyn powstawania guzów mózgu zaliczane są: pestycydy, herbicydy, substancje petrochemiczne, pole elektromagnetyczne. Z badań wynika również, że prawdopodobnym czynnikiem ryzyka może być praca w przemyśle gumowym, elektrycznym, czy nawet praca na roli. Istnieją również podejrzenia, że wpływ na pojawianie się guzów mózgu mogą mieć hormony i infekcje wirusowe, ale jak na razie nie udało się tego potwierdzić.
Objawy guzów mózgu:
Wszystkie guzy mózgu bez względu na typ dają dwa rodzaje objawów: ogólne i miejscowe.
Objawy ogólne:
Wynikają z faktu położenia guza w jamie czaszki, która jest kostną, nierozciągliwą puszką otaczającą mózg. To powoduje, że nawet niewielki przyrost dodatkowej objętości w jej wnętrzu prowadzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i pojawienia się obrzęku mózgu. Skutkiem tego procesu są bóle głowy. Początkowo, ze względu na powszechne występowanie bólów głowy są one bagatelizowane. Chory zwykle sięga po tabletkę przeciwbólową i doznaje ulgi. Jednak w miarę upływu czasu dolegliwości się nasilają. Bóle są coraz częstsze i bardziej intensywne, pojawia się kolejny objaw – nudności. Przy początkach tego objawu chory przypuszcza, że popełnił jakiś błąd żywieniowy lub po prostu coś mu zaszkodziło. Jednak intensywność nudności narasta i mogą pojawić się wymioty, które są już bardzo poważnym objawem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Nudności i wymioty pojawiają się najczęściej rano po przebudzeniu się, kiedy chory pozostaje jeszcze w łóżku. Nasilająca się ciasnota w jamie czaszki, spowodowana obecnością guza, z czasem prowadzi do senności. Kolejnym objawem jest wystąpienie świadomości. Początkowo sa one pewnego rodzaju splątaniem, zaburzeniem orientacji, co do czasu, miejsca i otaczających chorego osób. Następnie zaburzenia świadomości przechodzą w zaburzenia przytomności, a w krańcowym stadium choroby – w śpiączkę.
Objawy miejscowe:
Na pewnym etapie choroby do objawów ogólnych dołączają się objawy miejscowe (ogniskowe). Ich zakres zależy od miejsca, w którym rozwija się guz, a dokładniej od tego, które miejsce mózgu jest przez guz uciskane i za sprawność jakich funkcji organizmu odpowiada.
Diagnostyka:
Każdy nowotwór wykryty we wczesnym stadium jest łatwiejszy do leczenia. Także w przypadkach łagodnych guzów mózgu bardzo ważna jest wczesna diagnostyka. Do ich wykrywania służą badania obrazowe: tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Jadnak za najdokładniejsze badanie mózgu uważa się badanie metodą rezonansu magnetycznego, które nie tylko pomaga w planowaniu rozległości resekcji guza mózgu, ale także, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu umożliwia wykonanie biopsji lub operacji pod kontrolą rezonansu.
Leczenie:
Leczenie guzów mózgu jest leczeniem skojarzonym. W zależności od potrzeb stosuje się zabiegi chirurgiczne, radioterapię lub chemioterapię. Bardzo często wykorzystuje się wszystkie wymienione formy leczenia lub łączy się niektóre z nich. Terapię dobiera się indywidualnie, uwzględniając ogólny stan zdrowia chorego. W przypadku nowotworów łagodnych, w których możliwe jest całkowite usunięcie guza, wystarczyć może samo leczenie chirurgiczne. Często jednak uzupełniająca stosuje się radioterapię. Ta metoda może mieć różne formy najczęściej jednak jest to frakcjowana radioterapia ukierunkowana na okolice guza mózgu, która trwa przez kilka tygodni.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.