Top

Śpiączka

Śpiączka (gr.koma -głęboki sen) to głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia. Stan ten może trwać od paru godzin do kilkudziesięciu lat. Najczęściej w ciągu miesiąca od zapadnięcia w śpiączkę następuje śmierć mózgu zwana śpiączka nieodwracalną. W literaturze można odnaleźć cudowne przypadki ludzi, którzy wybudzili się ze śpiączki po kilku latach, jednak są to przypadki sporadyczne. Zupełnie innym przypadkiem jest śpiączka farmakologiczna, którą wywołuje się celowo, najczęściej po skomplikowanych operacjach neurochirurgicznych. Tę metodę stosuje się dlatego, że w tym stanie chory nie odczuwa bólu, co w przypadku urazów chroni tkanki przed niekorzystnym działaniem hormonu stresu wydzielanym w reakcji na ból.

Przyczyny i czynniki ryzyka:

Człowiek może zapaść w śpiączkę z wielu przyczyn. Najczęściej (więcej niż 50%) zapadają w nią osoby po ciężkich urazach głowy, będących wynikiem np. wypadku samochodowego. Śpiączka może mieć też inne podłoża. Dzielą się one na grupy: Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego: – urazowe: wstrząs mózgu, stłuczenie mózgu, pourazowy obrzęk mózgu, krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy, udar mózgu. – nieurazowe: zapalenie opon mózgowych i mózgu, guz mózgu, ropień mózgu, krwotok mózgu, zakrzep tętnic mózgowych, zator tętnic mózgowych, zakrzepica zatok żylnych, niedotlenienie, nieprawidłowe stany snu i czuwania. Zaburzenia metaboliczne: – powikłania cukrzycy: hipoglikemia (spadek poziomu cukru we krwi), hiperglikemia (nadmiar cukru we krwi), – zaburzenia przemiany białkowej, – hiperkalcemia (nadczynność przytarczyc powoduje wzrost poziomu wapnia we krwi), – hipokalcemia (niedoczynność przytarczyc powoduje obniżenie poziomu wapnia we krwi). Choroby zakaźne: Śpiączka afrykańska (tzw. Trypanosomatoza afrykańska) to pasożytnicza choroba tropikalna wywołana przez pasożyty (świdrowce gambijskie) przenoszone przez różne gatunki muchy tse-tse. Zatrucia: Przedawkowanie leków nasennych, uspokajających, narkotyków, alkoholu. Zatrucie tlenkiem węgla, rozpuszczalnikami organicznymi, środkami owadobójczymi i ochrony roślin. Do tej grupy można zaliczyć także samozatrucia organizmu: samozatrucie produktami azotowej przemiany materii, które wydalane są z moczem, mogą spowodować śpiączkę mocznicową; samozatrucie amoniakiem, spowodowane niewydolnością wątroby może wywołać śpiączkę wątrobową (encefalopatię wątrobową). Padaczka: Po dotkliwych konwulsjach chory może znajdować się w stanie głębokiej nieprzytomności przez kilka minut lub dłużej. Zaburzenia psychiczne: Na przykład zaburzenia konwersyjne (osłupienie dysocjacyjne).

Objawy:

Śpiączka nie przejawia typowych objawów jak na przykład grypa, której pierwszymi objawami mogą być: katar, kaszel czy ogólne osłabienie organizmu. W czasie śpiączki chory nie reaguje nawet na bardzo silne bodźce, które mogłyby go wybudzić. Ponadto diagnozuje się brak odruchów (arefleksja). Źrenice są szerokie obustronnie i nie reagują na światło. Wszystkie odruchy są zniesione, jedynie zostaje zachowany oddech (w tym stanie mózg może kontrolować prace serca i oddech). Przypadki, w których zachodzi konieczność za intubowania i sztucznego podtrzymywania oddechu w terminologii medycznej określa się śpiączką przekroczoną.

Diagnostyka:

Śpiączkę diagnozuje się za pomocą popularnych i stosowanych na co dzień technik obrazowania medycznego jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy elektroencefalopatia.

Leczenie:

Leczenie śpiączki rozpoczyna się od wsparcia czynności układu oddechowego i krążeniowego pacjenta oraz neutralizacji ubocznych objawów neurologicznych np. często występujących drgawek. Następnie stosuje się odpowiednie dla danego przypadku leczenie specjalistyczne. Rezultatem terapii powinno być obudzenie chorego po kilku godzinach lub kilku dniach. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Czasem pomoc przychodzi za późno, pacjent umiera albo zapada w trwały, nieuleczalny stan śpiączki.

Podejście firmy ubezpieczeniowej:

Jeśli chcesz, aby Doradca indywidualnie sprawdził możliwość ubezpieczenia Twojej choroby — skontaktuj się z nami. Konsultacja jest darmowa i niezobowiązująca, a firmy ubezpieczeniowe dość często są w stanie zaakceptować klienta z historią chorób tylko przy niewielkich indywidualnych zmianach stopnia zabezpieczenia w polisie. Aby skontaktować się z nami napisz do nas na Facebooku, e-mailem lub z naszej strony. ProLife Financial Services

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.