Top

guz Tag

Łagodny guz mózgu

Każdy guz mózgu, niezależnie od stopnia złośliwości jest niebezpieczny ze względu na swą lokalizację. Rozwijający się guz uciska bowiem ważne ośrodki w mózgu, sterujące czynnościami organizmu. Przyczyny i czynniki ryzyka: Jedynym czynnikiem ryzyka o potwierdzonym i udowodnionym znaczeniu jest przebyte leczenie promieniowaniem jonizującym. Do prawdopodobnych, ale nie...

Read More