Top

poparzenia Tag

Poparzenie III stopnia

Oparzenie to uszkodzenie tkanek pod wpływem wysokiej temperatury. W zależności od wysokości temperatury, jaka działa na organizm człowieka, oraz czasu jej działania, powstają odpowiednio: miejscowe lub ogólnoustrojowe uszkodzenia. Przyczyny poparzeń: Do oparzenia może dojść w wyniku polania wrzątkiem, działania na skórę środków chemicznych, promieni słonecznych czy porażenia...

Read More