Top

Testament w Wielkiej Brytanii

Testament w Wielkiej Brytanii

Wiadomo, że nikt z Nas nie lubi sobie wyobrażać śmierci, ale przychodzi taki moment w życiu każdego, że zaczynamy myśleć co by było, gdyby… Skąd właśnie dzisiejszy artykuł. Mieszkając w Wielkiej Brytanii na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że wedle tutejszego prawa istnieje niewiele sposobów na wyznaczenie prawnego opiekuna dzieciom na wypadek Twojej śmierci. Jednym z nich i chyba najlepszym jest spisanie testamentu oraz wyznaczenie w nim „GUARDIANSHIP”. Zapobiega to sytuacji, w której dzieci muszą trafić pod opiekę państwa na czas okresu ubiegania się rodziny o prawa adopcyjne. Państwo w tym czasie gwarantuje dzieciom czasowy dom oraz opiekę u tzw. Fosters Parents. Sprawa dodatkowo komplikuje się, jeżeli ubiegający się o prawa adopcyjne prawny opiekun jest obywatelem innego kraju np. Polski.

Testament nie tylko ważny jest dla osób posiadających dzieci, ale ma również bardzo duże znaczenie dla ludzi żyjących w związkach nieformalnych. Dlaczego?

Gdy bez testamentu umiera mąż lub żona, to pozostały przy życiu małżonek dziedziczy automatycznie znaczną część majątku, a nawet cały majątek, jeżeli zmarły małżonek nie posiadał dzieci. W przypadku, gdy bez testamentu umiera jedno z partnerów żyjących w związku nieformalnym, partner pozostający przy życiu nie ma żadnych automatycznych praw do spadku i może jedynie dochodzić swoich praw drogą sądową. Podobnie jak w przypadku pozwu opartego o „niesprawiedliwe wzbogacenie”, pozostały przy życiu partner może mieć prawo do partycypowania w spadku tylko po spełnieniu określonych warunków. Jedynie prawnik może doradzić, czy w danej sytuacji istnieją podstawy do dochodzenia praw drogą sądową.

Najprościej jest to przedstawić na przykładzie:

Asia i Piotr żyją w związku nieformalnym 5 lat i nie mają dzieci. Mieszkają w wynajętym domu. Piotr i Asia niedawno kupili samochód za wspólne oszczędności, ale postanowili, że jego prawnym właścicielem będzie Piotr. Pewnego dnia Piotr nieszczęśliwie umiera w wyniku wypadku w pracy. Asia po załatwieniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem chce zostać właścicielem samochodu Piotra, gdyż wydaje się jej, że automatycznie go dziedziczy. Okazuje się jednak, że Piotr nie sporządził testamentu, w którym opisałby samochód na Asię i wedle prawa to jego rodzice mają prawo do zatrzymania samochodu. Asia nie ma takich praw mimo tego, że odkładała na to auto razem z Piotrem.

Właśnie dlatego w ProLife oferujemy usługę darmowego testamentu, abyś mógł zabezpieczyć wszystkich tych, którzy są dla Ciebie ważni!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.