Top

pochp Tag

Ciężka Choroba Płuc

Ciężką chorobą płuc jest bez wątpienia POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. To choroba płuc należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. POChP zajmuje 4. Miejsce wśród przyczyn zgonów. To schorzenie charakteryzuje się przede wszystkim zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe oraz...

Read More