Top

choroba Tag

Wymiana zastawki serca

Wymiana zastawki serca jest zabiegiem kardiochirurgicznym, który umożliwia osobom z wadami zastawek serca normalne funkcjonowanie. Do operacji kwalifikowane są osoby, które mają kliniczne objawy wady zastawki. Kwalifikacja do zabiegu wymiany zastawki polega na wykonaniu szeregu badań obrazowych, a także czynnościowych - takich jak EKG, badanie...

Read More

Nowotwór kręgosłupa

Nowotwory rdzenia kręgowego diagnozuje się znacznie rzadziej niż guzy mózgu. Niestety, nowotwory rdzenia kręgowego dają niecharakterystyczne objawy, co znacznie opóźnia postawienie właściwej diagnozy. A wczesne rozpoznanie może dawać szanse na całkowite wyleczenie. Sprawdź, jak rozpoznać guzy rdzenia kręgowego. Nowotwory rdzenia kręgowego stanowią niewielki procent wszystkich nowotworów...

Read More

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych jest bardzo niebezpieczną, zakaźną chorobą, w skrajnych przypadkach prowadzącą do śmierci, która wymaga leczenia szpitalnego. Zakażenie może rozwinąć się w ciągu jednego dnia, więc w razie wystąpienia  objawów, zdecydowanie nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. Przyczyny i czynniki ryzyka: Najczęstszą przyczyną bakteryjnego...

Read More

Ślepota

Ślepotą określamy całkowite lub znaczne ubytki widzenia z powodu różnorakich przyczyn. Na ogół są to wady narządu wzroku, czyli oka, patologie neurologiczne, urazy mechaniczne i inne. Ślepota może być wrodzona, a więc towarzyszy dziecku już od pierwszych dni jego życia, bądź też nabyta w ciągu...

Read More

Rak prostaty

Rak gruczołu krokowego (po łacinie prostata) to jest jednym z częściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn żyjących w krajach uprzemysłowionych. Rak prostaty rozwija się bardzo powoli, często przez wiele lat nie dając żadnych objawów. Bywają przypadki, że od pojawienia się pierwszych komórek nowotworowych do wystąpienia objawów...

Read More

Utrata kończyny

Amputacja, niezależnie od tego, czy chodzi o amputację całego narządu, czy też tylko jego fragmentu, jest zawsze ogromną zmianą w życiu pacjenta. Amputacja oznacza de facto nieodwracalną utratę sprawności fizycznej, dlatego dla wielu osób zaplanowana operacja tego typu jest wręcz katastrofą. Dotyczy to zwłaszcza amputacji...

Read More

Poparzenie III stopnia

Oparzenie to uszkodzenie tkanek pod wpływem wysokiej temperatury. W zależności od wysokości temperatury, jaka działa na organizm człowieka, oraz czasu jej działania, powstają odpowiednio: miejscowe lub ogólnoustrojowe uszkodzenia. Przyczyny poparzeń: Do oparzenia może dojść w wyniku polania wrzątkiem, działania na skórę środków chemicznych, promieni słonecznych czy porażenia...

Read More

Kardiomiopatia

Kardiomiopatie to choroby mięśnia sercowego powodowane różnorodnymi przyczynami prowadzącymi do nieprawidłowego działania (dysfunkcji) serca. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości budowy i czynności osierdzia, wsierdzia, innych narządów. Przyczyny choroby: Przyczyny choroby są różne i zależą od rodzaju kardiomiopatii: • Kardiomiopatia zapalna: infekcje wirusowe, pasożytnicze, bakteryjne, • Kardiomiopatia niedokrwienna: choroba...

Read More

Łagodny guz mózgu

Każdy guz mózgu, niezależnie od stopnia złośliwości jest niebezpieczny ze względu na swą lokalizację. Rozwijający się guz uciska bowiem ważne ośrodki w mózgu, sterujące czynnościami organizmu. Przyczyny i czynniki ryzyka: Jedynym czynnikiem ryzyka o potwierdzonym i udowodnionym znaczeniu jest przebyte leczenie promieniowaniem jonizującym. Do prawdopodobnych, ale nie...

Read More